BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
February 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดเลี้ยงรับรองนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

            นายเฉลิมพล ทันจิตต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ให้เกียรติเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ที่กรุงเบิร์น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 ในงานดังกล่าว นางสาวจุรารัตน์ ทิพรัตน์ รองประธานชมรมนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้แทนคณะนักศึกษาและศิษย์เก่า มอบช่อดอกไม้แสดงความเคารพและขอบคุณท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บรรยากาศในงานเป็นกันเองและสนุกสนาน นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงรู้สึกประทับใจอย่างมาก 

  

ภาพโดย : นางสาวจุรารัตน์ ทิพรัตน์ รองประธานชมรมนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์