BangkokWashington D.C.FrankfurtWellington          Tokyo
January 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดเลี้ยงรับรองนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

            นายเฉลิมพล ทันจิตต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ให้เกียรติเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ที่กรุงเบิร์น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 ในงานดังกล่าว นางสาวจุรารัตน์ ทิพรัตน์ รองประธานชมรมนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้แทนคณะนักศึกษาและศิษย์เก่า มอบช่อดอกไม้แสดงความเคารพและขอบคุณท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บรรยากาศในงานเป็นกันเองและสนุกสนาน นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงรู้สึกประทับใจอย่างมาก 

  

ภาพโดย : นางสาวจุรารัตน์ ทิพรัตน์ รองประธานชมรมนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์