BangkokWashington D.C.FrankfurtWellington          Tokyo
January 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ "ชุมชนราม รวมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด"

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ "ชุมชนราม รวมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด" ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านสิ่งเสพติดพร้อมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วันที่ 2 สิงหาคม 2560