BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
September 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

ชาวรามคำแหงสมัครเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มากกว่า 500 คน และประชาชนจำนวนมากที่มีความมุ่งมั่นในการทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมสมัครโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

           บุคลากรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ร่วมสมัครโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา 12.00 น. เพื่อรับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยพร้อมเพรียงกัน