BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
April 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

ชาวรามคำแหงสมัครเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มากกว่า 500 คน และประชาชนจำนวนมากที่มีความมุ่งมั่นในการทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมสมัครโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

           บุคลากรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ร่วมสมัครโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา 12.00 น. เพื่อรับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยพร้อมเพรียงกัน