BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
May 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

 

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งให้นักศึกษาและบุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช