BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
April 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม รัชกาลที่ 9

          ม.รามคำแหง จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม รัชกาลที่ 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช