BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม รัชกาลที่ 9

          ม.รามคำแหง จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม รัชกาลที่ 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช