BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
February 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม รัชกาลที่ 9

          ม.รามคำแหง จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม รัชกาลที่ 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช