BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
September 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

กิจกรรมสำนักงาน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม รัชกาลที่ 9

          ม.รามคำแหง จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม รัชกาลที่ 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช