BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
May 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

 

 

กิจกรรมสำนักงาน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม รัชกาลที่ 9

          ม.รามคำแหง จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม รัชกาลที่ 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช