BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
October 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

กิจกรรมสำนักงาน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี "วันสงกรานต์" ประจำปี 2562

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีสืบชะตา/บังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงลับ ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันด์และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี "วันสงกรานต์" ประจำปี 2562 จัดโดย สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จิรโชค วีระสย รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรชาวรามคำแหง ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช