BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

 

 

  การสอบสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

สืบเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 การจัดสอบสำหรับนักศึกษาในต่างประเทศ

อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นในแต่ละภาคการศึกษาไป

 

            ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การสอบไล่ ภาค 1/2566 (ในรูปแบบออนไลน์)

            ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ในการเข้าสอบออนไลน์ ภาค 1/2566 

            รูปแบบข้อสอบสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2566

            Download แบบฟอร์มนำส่งกระดาษคำตอบ

            Download กระดาษคำตอบ ปรนัย (ข้อวงกลม)

            Download กระดาษคำตอบ อัตนัย (ข้อเขียน)

            วิธีการทำข้อสอบปรนัย ผ่าน Google forms (คลิป)

            วิธีการทำข้อสอบอัตนัย ผ่าน Google classroom (คลิป)

            วิธีใช้งาน Google Meet ด้วย Rumail เพื่อเข้าสอบออนไลน์ (คลิป)

            วิธีการเข้าห้องสอบออนไลน์ ด้วย Google Classroom (คลิป)

            วิธีการใช้งานโปรแกรม ClearScanner สำหรับทำไฟล์ PDF (คลิป)

            คู่มือการสมัคร RuMail

            เว็บไซต์สมัคร RuMail

            สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสมัคร RuMail

            วิธีการส่งข้อสอบอัตนัย ผ่าน Google Classroom

            ตารางสอบไล่ระดับปริญญาตรี ภาค 2/2566