BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
December 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ "สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561"

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ในงาน “สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561” จัดโดย สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จิรโชค วีระสย รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรชาวรามคำแหง ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช