BangkokWashington D.C.Frankfurt      Sydney           Tokyo
February 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตารางบรรยายย้อนหลัง

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี "วันสงกรานต์" ประจำปี 2562

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีสืบชะตา/บังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงลับ ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันด์และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี "วันสงกรานต์" ประจำปี 2562 จัดโดย สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จิรโชค วีระสย รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรชาวรามคำแหง ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช